Sistoskopi nedir? Nasıl yapılır? Kaç çeşidi vardır?

Sistoskopi, tanısal bir işlemdir, teşhis koymak amacı ile yapılır. Sistoskopi, eğilip, bükülebilen, flexible denilen sistoskoplarla ya da metal sistoskoplarla olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Flexible sistoskoplarla genelde muayenehane şartlarında yapılır, ağrısız bir işlemdir. Sadece idrar yolunun, bazı jellerle uyuşturulması yeterlidir. Hasta bu işlemden sonra kalkıp, günlük yaşamına rahatça devam edebilir.

Metal sistoskopiler, genellikle, daha önce yapılan tetkiklere bakarak, biopsi ihtiyacının olduğuna karar verilen, durumlarda ve ameliyathanede yapılır ve metal sistoskoplar kullanılır. Metal sistoskoplar kullanıldığında, işleme biyopsi alınması eşlik eder. Bu durumda, hastanın hastanede bir gece kalması gerekebilir. Ancak ertesi gün hasta günlük hayatına rahatlıkla dönebilir.

Prof. Dr. Süleyman Ataus

Prof. Dr. Süleyman Ataus

1960 yılında doğdu. 1977 yılında Kabataş Erkek Lisesi’nden, 1984 yılında ise İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1986-1991 yılları arasında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi aldı. 2000 yılında doçentlik ünvanını, 2007 yılında da profesörlük ünvanını aldı. Halen Forte Üroloji’de çalışmalarına devam etmekte.