Sistoskopi mesane kanseri tanısında neden çok önemlidir?

Sistoskopi ve eşliğinde yapılan biyopsi olmadan, bir mesane kanserli hastada tedaviye başlanamaz. Çünkü, mesane tümörü dendiğinde, bir tek hastalık gibi algılansa da, aslında biribirinden farklı hücre tiplerine sahip, farklı mesane tümörleri vardır. Ek olarak, aynı hücre tipinde bile, hasalığın daha saldırgan ya da daha az saldırgan tipleri olabilir.

Biyopsi yapmanın en önemli amacı, mesane tümörünün (mesane kanserinin), mesane duvarında ne kadar yayıldığını anlamaktır. Derine doğru ilerledikçe, hastalık, bir ileri aşamaya geçmiş kabul edilir. Ve yaptığımız biopsi ile mesane tümörünün (mesane kanserinin) ne kadar derine yayıldığını anlayabiliyoruz. Bunu anlamanın tek yolu da biyopsidir. Buna evrelendirme, bir başka deyişle, hastalığın yaygınlığının saptanması diyoruz.

Evrelendirme işlemiyle, hastalığın ne kadar yaygınlaştığı saptanmadan, bir tümör hastasında tedaviye başlanamaz.

Prof. Dr. Süleyman Ataus

Prof. Dr. Süleyman Ataus

1960 yılında doğdu. 1977 yılında Kabataş Erkek Lisesi’nden, 1984 yılında ise İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1986-1991 yılları arasında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi aldı. 2000 yılında doçentlik ünvanını, 2007 yılında da profesörlük ünvanını aldı. Halen Forte Üroloji’de çalışmalarına devam etmekte.