Ses dalgalarıyla iktidarsızlık tedavi edilebilir mi?

Son yıllarda ses dalgalarıyla sertleşme sorununu yani iktidarsızlığı tedavi edilebilme imkanı doğmuştur. Bunun için geçmiş yıllarda kalp, beslenme bozukluklarında kullanılan düşük yoğunluklu ses dalgaları penisteki damar sisteminin geliştirilmesi, dokunun beslenmesinin arttırılması amacıyla sertleşme sorununda da kullanılmaya başlanmıştır. Etki mekanizması, düşük yoğunluklu ses dalgalarının penis içindeki damar ve sertliği sağlayan dokuların yenilenmesi yeni damar oluşumlarının sağlanması şeklindedir. Bu yönteme ESWT adı verilmektedir.

ESWT, hemen sonuç vermeyen ancak uygulandıktan belli bir süre sonra dokuların yenilenmesi ve yeni damar oluşumlarıyla kendini belli eden bir tedavi yöntemidir. Eğer etkili olursa, kalıcı bir tedavi şekli olarak söylenebilir.

ESWT, günümüzde yan etkisi olmayan rahatlıkla hastalara birincil tedavi seçeneği olarak önerilebilen, hafif ya da orta dereceli sertlik sorunu olan hastalar için yeni bir tedavi şeklidir.

Prof. Dr. Bülent Alıcı

Prof. Dr. Bülent Alıcı

1959 yılında Gaziantep’te doğdu. 1977 yılında İstanbul Amerikan Robert Koleji’nden, 1983 yılında ise İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1986-1990 yılları arasında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi aldı. 1999 yılında doçentlik ünvanını, 2005 yılında da profesörlük ünvanını aldı. Halen Forte Üroloji’de çalışmalarına devam etmekte.