Prostat kanserinin evreleri nelerdir?

Prostat kanseri tanısı konduktan sonra, mutlaka hastalığın yaygınlık derecesi tanımlanmalıdır. Buna evrelendirme denmektedir. Çok detaylı bir evrelendirme yapılabilmekle beraber, genel olarak evrelendirme şöyle özetlendirilebilir:

• Organla sınırlı, yani sadece prostat ile sınırlı hastalık,
• Organ dışına taşmış hastalık
• Metastazik hastalık, yani lenf bezlerine ya da başka organlara, sıklıkla da kemiklere yayılmış hastalık.

Her evrenin tedavisi, kendine özgü yapılmaktadır.

Prof. Dr. Süleyman Ataus

Prof. Dr. Süleyman Ataus

1960 yılında doğdu. 1977 yılında Kabataş Erkek Lisesi’nden, 1984 yılında ise İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1986-1991 yılları arasında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi aldı. 2000 yılında doçentlik ünvanını, 2007 yılında da profesörlük ünvanını aldı. Halen Forte Üroloji’de çalışmalarına devam etmekte.