Prostat kanserine kesin teşhis nasıl konulur?

Günümüzde prostat kanserinde kesin teşhis, bütün gelişmiş radyolojik tanı yöntemlerine rağmen hala, makattan yani trans rektal yolla yapılan ultrason eşliğinde prostat biyopsisiyle konulmaktadır.

Biyopsi yapılmadan hiçbir yöntemle, PSA değeri, ultrason görüntülemesi ya da herhangi başka bir radyolojik yöntemle prostat kanseri tanısı koymak mümkün değildir.

Prof. Dr. Süleyman Ataus

Prof. Dr. Süleyman Ataus

1960 yılında doğdu. 1977 yılında Kabataş Erkek Lisesi’nden, 1984 yılında ise İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1986-1991 yılları arasında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi aldı. 2000 yılında doçentlik ünvanını, 2007 yılında da profesörlük ünvanını aldı. Halen Forte Üroloji’de çalışmalarına devam etmekte.