Prostat büyümesi nedir?

Prostat büyümesinde, hücre sayısının artışı söz konusudur. Bu artış zaman içerisinde prostat dokusunun gramajının artmasına neden olur. Ama önemli olan, prostatın gramaj olarak büyümesinden çok, bu büyüklük nedeniyle mesane çıkışında yaptığı tıkanıklıkla şikayetlere yol açmasıdır. Bunlar idrar yapmayla ilgili ya da idrarı depolama ile ilgili yakınmalardır.

Prof. Dr. Oktay Demirkesen

Prof. Dr. Oktay Demirkesen

1962 yılında doğdu. 1980 yılında İstanbul Erkek Lisesi’nden, 1987 yılında ise İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1988-1993 yılları arasında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi aldı. 2002 yılında doçentlik ünvanını, 2008 yılında da profesörlük ünvanını aldı. Halen Forte Üroloji’de çalışmalarına devam etmekte.