Prof. Dr. Oktay Demirkesen ve yaptığı çalışmalar

Ben Prof. Dr. Oktay Demirkesen. Üroloji uzmanıyım. Ancak, ürolojinin alt üriner sistem, yani mesane ve bununla ilgili fonksiyonel hastalıkları ile ilgilenmekteyim. Bunlar arasında özellikle,  kadınlarda görülen, idrar kaçırma ve bunun beraberinde sıklıkla görülen sarkmalar önemli bir grubu teşkil etmekte. Bunun haricinde, nörolojik hastalıklara bağlı ya da bağlı olmaksızın gelişen, mesane ile ilgili fonksiyonel hastalıkların, tıbbi ve cerrahi tedavileri ile ilgilenmekteyim.

Prof. Dr. Oktay Demirkesen

Prof. Dr. Oktay Demirkesen

1962 yılında doğdu. 1980 yılında İstanbul Erkek Lisesi’nden, 1987 yılında ise İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1988-1993 yılları arasında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi aldı. 2002 yılında doçentlik ünvanını, 2008 yılında da profesörlük ünvanını aldı. Halen Forte Üroloji’de çalışmalarına devam etmekte.