Öksürünce idrar kaçırma ilaçla tedavi edilebilir mi?

Bu grup hastada her hasta için geçerli olmayabilen ama önemli bir hasta grubunu da tedavi edebilecek alternatiflerden bir tanesi de ilaç tedavisidir. Ülkemizde yeni piyasaya çıkmış olan bu tedaviyle önemli bir hasta grubunun tedavisi söz konusudur. Burada kullanılacak ilaç belli bir dozda başlandıktan sonra takiple doz yükseltilip etkinliği arttırılarak hastalara faydalı olması sağlanabilir.

Prof. Dr. Oktay Demirkesen

Prof. Dr. Oktay Demirkesen

1962 yılında doğdu. 1980 yılında İstanbul Erkek Lisesi’nden, 1987 yılında ise İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1988-1993 yılları arasında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi aldı. 2002 yılında doçentlik ünvanını, 2008 yılında da profesörlük ünvanını aldı. Halen Forte Üroloji’de çalışmalarına devam etmekte.