Öksürünce idrar kaçırmada en sık uygulanan ameliyat hangisidir?

Öksürünce idrar kaçıran hastalarımızda genellikle mesane çıkımının yetersizliği söz konusudur. Bu tür idrar kaçırma stres tipi idrar kaçırma ya da eforla idrar kaçırma olarak tanımlanır.

Ameliyat olarak uygulanan yöntemde, mesane çıkış borusunun altında oluşturulan bir destekle idrar kaçırmanın engellenmesi sağlanır. Bu ameliyatlar genellikle, vajinadan uygulanan ve hastanın günlük olarak hastanede kalmasıyla gerçekleştirilen operasyonlardır.

Prof. Dr. Oktay Demirkesen

Prof. Dr. Oktay Demirkesen

1962 yılında doğdu. 1980 yılında İstanbul Erkek Lisesi’nden, 1987 yılında ise İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1988-1993 yılları arasında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi aldı. 2002 yılında doçentlik ünvanını, 2008 yılında da profesörlük ünvanını aldı. Halen Forte Üroloji’de çalışmalarına devam etmekte.