Mesane kaynaklı idrar kaçırma tedavisi nasıldır?

Mesane çıkım kaynaklı idrar kaçırmalarda da birinci basamak tedaviler aynıdır. İkinci basamakta da bir medikal tedavi yani ilaç tedavisi söz konusudur, ancak bu tip idrar kaçırmaların esas tedavisi cerrahidir. Bu tip cerrahiler, başarı şansı oldukça yüksek, günlük uygulamalar şeklinde yapılan ve vajinadan gerçekleştirilen operasyonlardır. Uzun dönemde de başarılarının oldukça yüksek olduğu bilinmektedir.

Prof. Dr. Oktay Demirkesen

Prof. Dr. Oktay Demirkesen

1962 yılında doğdu. 1980 yılında İstanbul Erkek Lisesi’nden, 1987 yılında ise İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1988-1993 yılları arasında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi aldı. 2002 yılında doçentlik ünvanını, 2008 yılında da profesörlük ünvanını aldı. Halen Forte Üroloji’de çalışmalarına devam etmekte.