Mesane kanserinin tedavisi nasıl yapılır?

Mesane kanserinde tedavi, bütün kanserlerde olduğu gibi, hastalığın evresine göre yapılır. Ancak bilinmelidir ki, her evre için tek bir standart tedavi seçeneği yoktur. Çünkü, aynı evrede bile, daha düşük riskli ya da daha yüksek riskli durumlar olabilir. Kişide başka hastalıkların olması, tedaviye cevap verip, vermemesi, tedaviyi iyi tolere edip, etmemesi de tedavi seçimini etkileyen faktörlerdir. Bazı durumlarda, tek tedavi şekli yeterli olurken, bazı durumlarda, çoklu tedavi yapmak, gerekebilir.

Mesane kanserlerinde tedaviyi kabaca, erken evre, ileri evre ve yayılmış evre, yani metastatik evre tedavileri olarak gözden geçirebiliriz.

Prof. Dr. Süleyman Ataus

Prof. Dr. Süleyman Ataus

1960 yılında doğdu. 1977 yılında Kabataş Erkek Lisesi’nden, 1984 yılında ise İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1986-1991 yılları arasında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi aldı. 2000 yılında doçentlik ünvanını, 2007 yılında da profesörlük ünvanını aldı. Halen Forte Üroloji’de çalışmalarına devam etmekte.