Mesane kanserinin evreleri nelerdir?

Mesane kanserleri mesanenin en üst yüzeydeki tabakadan başlayıp, içeri doğru büyürken, aynı zamanda mesane duvarında derine doğru da ilerler. Derinde kas tabakasına geçip geçmediği çok kritik bir bilgidir. Çünkü kasa geçtikten sonra tedavi şekli tümüyle değişir. Bu evreden sonra kan yoluyla başka organlara, lenf yoluyla lenf bezlerine yayılma ihtimali artar. Bu nedenle sistoskopi ve biopside elde ettiğimiz, en önemli bulgulardan biri, kanserin kasa geçip geçmediği bilgisidir.

Prof. Dr. Süleyman Ataus

Prof. Dr. Süleyman Ataus

1960 yılında doğdu. 1977 yılında Kabataş Erkek Lisesi’nden, 1984 yılında ise İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1986-1991 yılları arasında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi aldı. 2000 yılında doçentlik ünvanını, 2007 yılında da profesörlük ünvanını aldı. Halen Forte Üroloji’de çalışmalarına devam etmekte.