Kadınlarda idrar kaçırma teşhisinde ilk uygulanacak tetkikler nelerdir?

Kadınlarda idrar kaçırma için ilk tetkikler arasında en önemlisi ayrıntılı bir sorgulama ve uygun bir fizik muayenedir. Bundan sonra basit idrar tetkikleri geride kalan idrar miktarının belirlenmesi ve işeme günlüğü ikinci grup olarak ortaya çıkar. Aslında buradaki amacımız idrar kaçırmanın mesane kaynaklı mı yoksa mesane çıkımı kaynaklı olduğunu belirlemektir. Eğer idrar kaçırmayla birlikte pelvik organların sarkması, nörolojik bazı hastalıklar , bu bölge ile ilgili geçirilmiş cerrahiler, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu gibi durumlar söz konusuysa o zaman ileri değerlendirmeye de gereksinim olabilir.

Prof. Dr. Oktay Demirkesen

Prof. Dr. Oktay Demirkesen

1962 yılında doğdu. 1980 yılında İstanbul Erkek Lisesi’nden, 1987 yılında ise İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1988-1993 yılları arasında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi aldı. 2002 yılında doçentlik ünvanını, 2008 yılında da profesörlük ünvanını aldı. Halen Forte Üroloji’de çalışmalarına devam etmekte.