Kadınlarda idrar kaçırma teşhisinde ileri değerlendirme ne zaman yapılır?

İdrar kaçırmada ileri değerlendirme genellikle medikal tedavi uygulanmışsa, medikal tedavi başarısızsa ya da hastanın özellikleri arasında bir takım risk faktörleri söz konusuysa, örneğin nörolojik bir takım durumlar olaya eşlik ediyorsa ya da hasta daha önce bu şikayetler nedeniyle cerrahi müdahale geçirmişse ileri değerlendirmeye gereksinim vardır.

İleri değerlendirme, özellikle alt üriner sistemi yani idrar kesesinin ve idrar çıkış borusunun özelliklerini inceleyen basınçları ölçerek değerlendiren ürodermik değerlendirmedir.

Prof. Dr. Oktay Demirkesen

Prof. Dr. Oktay Demirkesen

1962 yılında doğdu. 1980 yılında İstanbul Erkek Lisesi’nden, 1987 yılında ise İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1988-1993 yılları arasında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi aldı. 2002 yılında doçentlik ünvanını, 2008 yılında da profesörlük ünvanını aldı. Halen Forte Üroloji’de çalışmalarına devam etmekte.