Kadınlarda idrar kaçırma tedavisinde ilaçlar etkili olmaz ise ne yapılmalıdır?

Kadınlarda idrar kaçırma tedavisinde ilaçlar etkili olmaz ise, ileri değerlendirmeler devreye girer. Bunlardan en önemlisi, ürodinamik değerlendirmedir.

Ürodinamide, altunar sistemin basınçlarını ölçerek idrar kaçırma sebebinin mesane mi mesane çıkımı mı kaynaklı olduğunu tesbit etmek amaçlanır. Bu durumda idrar kaçırma mesane kaynaklı olarak tesbit edildiğinde üçüncü basamak tedaviler uygulanabilir. Bu tedaviler arasında sinir uyarı yöntemleri ve mesane içerisine botulinum toksin enjektesi söz konusudur.

Prof. Dr. Oktay Demirkesen

Prof. Dr. Oktay Demirkesen

1962 yılında doğdu. 1980 yılında İstanbul Erkek Lisesi’nden, 1987 yılında ise İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1988-1993 yılları arasında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi aldı. 2002 yılında doçentlik ünvanını, 2008 yılında da profesörlük ünvanını aldı. Halen Forte Üroloji’de çalışmalarına devam etmekte.