İleal loop ameliyatı nedir ve nasıl yapılır?

Prof.Dr.Bülent Alıcı: Bugün ileal loop ameliyatı ile ilgili konuşacağız… Sn. Prof. Dr. Süleyman Ataus, ileal loop ameliyatı nedir ve nasıl yapılır?

Prof.Dr.Süleyman Ataus: Sistektomi yaptıktan sonra, idrarı vücut dışına almak için kullandığımız sistemlerden en eski, en yaygın olan bir tanesidir. Bu ameliyat, kısaca, ince bağırsaktan 15-20cm.lik bir bölüm alınması, buraya böbreklerden gelen üreter dediğimiz iki borunun bağlanması, sonra bu bağırsağın bir ucunun da karın ön duvarına, genellikle sağ tarafına ağızlaştırılması, bir delik, stomayla açılması ameliyatıdır. Bu sistemde, kişi vücudunun ön duvarında yani deliğin olduğu yerde bir idrar torbası taşır. Böbreklerden süzülen idrar, bu bağırsak parçasında depolanmadan, oradan geçerek direkt torbaya dolar. Kişi, torba doldukça idrarını boşaltır.

Prof.Dr.Bülent Alıcı: Peki, bu torba nedeniyle, ileal loop yapılan hastada normal yaşama olumsuz bir etki var mıdır, ne gibi bir etkilenme bekleriz?

Prof.Dr.Süleyman Ataus: Bu seçeneği sunduğumuz hastaların ilk duyduklarındaki ortak kaygısı, bu ameliyatı olduktan sonra normal yaşamlarının bir daha hiç eskisi gibi olmayacağını ve birilerine muhtaç olarak yaşayacaklarını düşünüyorlar. Katiyen böyle değil. Bu ameliyatı olmadan önce yapabildikleri her şeyi, yüzmek dahil, yapabilirler. Ve en çok kaygı duyulan şeylerden biri de, bu torba takıldığında özellikle ıslatma, koku, etrafa bir rahatsızlık verebilecekleri endişesidir. Bu da kesinlikle olmaz. Bu konuda da son yıllarda, torba sistemlerinin çok gelişmesi ile çevreden kimse, kıyafetlerin altında, kişinin böyle torbalı sistemle yaşadığını bilemez. Sporunu da yapabilir, her türlü meslek hayatına da devam edebilir. Kimseye muhtaç da olmaz. Elbette bu sistemin belli periodik bakımı yapılması gerekir. Ama kişi kendi kendini bu bakımı yapabilir. Hiç kimseye muhtaç olmaz.

Prof.Dr.Bülent Alıcı: O halde, bu ileal loop ameliyatı, kimler için uygundur?

Prof.Dr.Süleyman Ataus: Tabi bir diğer seçenek de ortotopik mesane, orada ameliyat sonrası oluşabilecek bir takım sıkıntılardan söz etmiştim. O kayıtlardan bakabilir bu kaydı izleyen kişiler. Ortotopik mesanede temel sorun, idrarın geldiğini tam bilememek ve tam boşaltamamak, kişinin kendi kendine sonda takmak durumunda olması, bu sisteme uyacak mental yeterlilik, elini ayağını kullanma gibi bu şartları yerine getiremeyecek olan hastalarda illeal loop ameliyatı tercih edilebilir.

Yaş ilerledikçe, ileri yaşlarda biraz daha tercih ileal looptan yana oluyor. Bir de son olarak bu her iki sistem yani, ortotopik mesane ve ileal loop sonrası yapılmış olan hasta memnuniyet çalışmalarından bahsetmek isterim. Erken dönemde, ortotopik mesane yapılan hastalar yaşamlarından daha memnun gibi görünürken bir yılın sonunda hasta memnuniyeti eşitlenmekte. Yani kağıt üstünde ürkütücü gibi görünen, ileal loop ameliyatı, aslında kişinin yaşam kalitesini çok da bozmayan, zamanla iyi uyum sağlayabildiği bir ameliyata dönüşmektedir.

Prof. Dr. Süleyman Ataus

Prof. Dr. Süleyman Ataus

1960 yılında doğdu. 1977 yılında Kabataş Erkek Lisesi’nden, 1984 yılında ise İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1986-1991 yılları arasında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi aldı. 2000 yılında doçentlik ünvanını, 2007 yılında da profesörlük ünvanını aldı. Halen Forte Üroloji’de çalışmalarına devam etmekte.