Mesane kaynaklı idrar kaçırma tedavisi nasıldır?

Ülkemizde idrar kaçıran kadınların önemli bir miktarının bir hekime başvurmadığını biliyoruz. Yapılan çalışmalar da bu şikayetle hekime başvuran kadınların sayısının yüzde 10-12 oranını geçmediğini göstermektedir. Dolayısıyla idrar kaçırma şikayetiniz varsa, bir üroloji uzmanı hekime başvurmalı ve basit değerlendirmeyle en azından ilk basamak ilaç tedavilerinden faydalanılmalıdır.

Bunun haricinde idrar kaçırma nedeni ne olursa olsun önemli, idrar kaçırmanın yan etkileri oldukça az ve etkin tedavileri olduğunu unutulmamalıdır.

Prof. Dr. Oktay Demirkesen

Prof. Dr. Oktay Demirkesen

1962 yılında doğdu. 1980 yılında İstanbul Erkek Lisesi’nden, 1987 yılında ise İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1988-1993 yılları arasında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi aldı. 2002 yılında doçentlik ünvanını, 2008 yılında da profesörlük ünvanını aldı. Halen Forte Üroloji’de çalışmalarına devam etmekte.