Erkeklerde işeme şikayetleri sadece prostat büyümesi ile mi ilgilidir?

İşeme şikayetlerinin sadece prostat büyümesi nedeniyle olduğunu söylemek doğru olmaz.

Prostat büyümesi dışında, mesane ile ilgili problemler de benzer yakınmalara yol açabilir. Nörolojik bir takım hastalıklara bağlı olarak gelişen ya da metabolik (şeker hastalığı.vb..) hastalık durumlarında da benzer yakınmalar oluşabilir.

Prostat büyümesi tedavisini planlarken masane ile ilgili olan durumların dışlanması en önemli noktalardan biridir.

Prof. Dr. Oktay Demirkesen

Prof. Dr. Oktay Demirkesen

1962 yılında doğdu. 1980 yılında İstanbul Erkek Lisesi’nden, 1987 yılında ise İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1988-1993 yılları arasında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi aldı. 2002 yılında doçentlik ünvanını, 2008 yılında da profesörlük ünvanını aldı. Halen Forte Üroloji’de çalışmalarına devam etmekte.